Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Metoda Rezum

 


Aktualizováno:

Nemoci

Metoda Rezum se využívá v urologii při léčbě prostaty. Metoda se provádí při lokální anestezii. Muži je do močové trubice vložena tenká trubička, pomocí níž je do prostaty vstřikována v devítisekundových intervalech pára, která odstraní dostatečné množství tkáně ze zvětšené prostaty. Výhodou tohoto zákroku je, že u něj hrozí minimum komplikací a vedlejších účinků. Je tedy mnohem šetrnější než dosavadní operativní zákrok, takzvaná transuretrální resekce prostaty.

Unikátní metoda řezu

Metoda Rezum zmírňuje vedlejší účinky na minimum. Pacienti po této metodě se s inkontinencí a impotencí prakticky vůbec nesetkají a problémy s ejakulací může mít cca 5 % mužů, zatímco u klasické operace je to až 65 %. Díky této metodě se často začnou léčit i ti muži, kteří se doposud operace kvůli vedlejším účinkům obávali. Strach z vedlejších účinků je u mnohých mužů tak silný, že raději trpí, než aby podstoupili operaci. Nezanedbatelná je i ekonomická výhoda této léčby. Přestože samotný zákrok vyjde na podobné peníze jako klasická operace, trvá jen několik minut a muž odchází okamžitě po zákroku domů, zatímco operace trvá v průměru 90 minut a muž zůstává v nemocnici tři dny.

Metoda Rezum ovšem není vhodná pro muže, jejichž prostata má opravdu velké rozměry. U nich lékaři doporučují laserovou operaci. Nevýhoda metody Rezum také spočívá v tom, že její účinek není okamžitý. K odumření tkáně dochází pozvolna a může trvat 3–8 týdnů, než dojde ke zmírnění či úplnému odeznění potíží.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co se léčí metodou Rezum

Systém Rezum je indikován ke zmírnění příznaků spojených s benigní hyperplazií prostaty (BHP). Metoda je indikována u mužů s objemem prostaty ≥ 30cm3 a využívá vysokofrekvenčního proudu pro generování „vlhké“ tepelné energie ve formě vodní páry, která je potom injektována do přechodové zóny anebo středního laloku prostatické tkáně v kontrolovaných devítisekundových dávkách. Pára je vstříknuta do tkáně a rychle rozptýlena přes intersticiální prostory mezi tkáňovými buňkami. Jak se pára ochlazuje, kondenzuje okamžitě při kontaktu s tkáněmi a uložená tepelná energie se uvolňuje, denaturuje buněčné membrány a způsobuje smrt buněk. Denaturované buňky jsou tělem absorbovány, což snižuje objem tkáně prostaty přiléhající k uretře. Proces kondenzace par také způsobuje rychlý kolaps krevních cév v zóně ablační terapie, což vede k zastavení krvácení.

Kontraindikace

Použití systému Rezum je kontraindikováno pro:

 • pacienty s implantátem močového svěrače
 • pacienty s penilní protézou
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Průběh operace

Další materiál, který je obvykle požadován pro systém Rezum, obsahuje mimo jiné následující položky:

 • vozík nebo pevná plocha pro generátor Rezum
 • přípravné síto
 • lokální antiseptikum (například Betadine)
 • rouška pro pacienta
 • jednorázové podložky (například Chux)
 • gázové čtverečky
 • lidocainové gelové anestetikum nebo ve vodě rozpustný lubrikační gel
 • zásoba fyziologického roztoku pokojové teploty (1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 5 l nebo 500 ml)
 • infuzní stojan pro podání fyziologického roztoku
 • standardní 4mm, 30stupňový, 30cm pevný cystoskop Storz nebo Richard-Wolf
 • světelný zdroj a kabel
 • videokamera a displej, případně záznamník
 • odpadní nádoba
 • hemostat

Příprava pacienta

Před zahájením léčby se podávají léky proti bolesti anebo sedativa. Pokud se použijí perorální léky, musí se počkat dostatečnou dobu, aby léky dosáhly patřičného účinku. Před zahájením procedury je pacient poučen, aby úplně vyprázdnil močový měchýř.

UPOZORNĚNÍ: Během procedury je třeba monitorovat množství instilovaného fyziologického roztoku. Není-li močový měchýř prázdný, může dojít k jeho přeplnění. Generátor pomáhá monitorovat množství instilovaného fyziologického roztoku.

Deset minut před zákrokem se pacient připraví a zarouškuje dle standardních cytoskopických postupů. Pacient se umístí do litotomické polohy. Je třeba se ujistit, že hýždě spočívají na okraji stolu, aby byl možný dostatečně hluboký vstup do anatomie pacienta a také snazší rotace zaváděcího zařízení během zákroku.

Napájení generátoru Rezum:

 • Generátor umístěte v dosahu pacienta a elektrické zásuvky.
 • Přípravné síto nebo vozík umístěte do blízkosti generátoru.
 • Otevřete displej obrazovky.
 • Napájecí kabel generátoru připojte do elektrické zásuvky.
 • Zapněte generátor.
 • Generátor je v neaktivním stavu, dokud není připojeno validní zaváděcí zařízení.

Příprava stříkačky:

 • Vezměte nový vak s fyziologickým roztokem velikosti 500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 3 000 ml, 4 000 ml nebo 5 000 ml, který je kompatibilní s generátorem Rezum.
 • Vak s fyziologickým roztokem zavěste na infuzní stojan.

POZNÁMKA: Hrot do vaku není potřeba; hrot je předem připojen k vedení fyziologického roztoku do zaváděcího zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Fyziologický roztok by měl mít pokojovou teplotu. Nepoužívejte studený fyziologický roztok, ten může snížit účinnost léčby.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Vybalení obsahu soupravy zaváděcího zařízení

VÝSTRAHA: Nepoužívejte zaváděcí zařízení a jeho obsah, pokud je sterilní bariéra obalu porušena, těsnění poškozeno nebo je poškozeno vlastní zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Vnější 50ml lahvička se sterilní vodou není sterilní a nesmí být umístěna ve sterilním poli.

Postup:

 • Před otevřením zkontrolujte neporušenost vnějšího a vnitřního obalu, abyste zajistili sterilitu. Nepoužívejte, je-li obal poškozen.
 • Rozložte sterilní pole a umístěte nějaký mazací gel.
 • Vyjměte 50ml lahvičku se sterilní vodou z rohu krabice.
 • Odstraňte kryt z lahvičky s vodou a otřete sterilním ubrouskem.
 • Lahvičku umístěte mimo sterilní pole.
 • Pomocí sterilní techniky odstraňte kryt Tyvek® ze zásobníku a vyjměte a zlikvidujte zádržný zásobník.
Příprava stříkačky:
 • Čistýma rukama vyjměte stříkačku a adaptér hrotu.
 • Adaptér hrotu připojte ke stříkačce. Zajistěte, aby konce spojení zůstaly sterilní.
 • Odstraňte ochranný kryt z hrotu a zasuňte hrot do 50ml sterilní lahvičky s vodou.
 • Sterilní lahvičku s vodou obraťte a pomalu vytahujte píst, aby se stříkačka naplnila.
 • Po naplnění stříkačky píst odstraňte.
 • Ponechte stříkačku připojenou k adaptéru hrotu a lahvičce se sterilní vodu a odložte ji mimo sterilní pole.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zajistěte, aby z injekční stříkačky byly odstraněny vzduchové bubliny. Pokud jsou ve vedení obsaženy bubliny, může dojít k nedostatečné léčbě.

Nastavení zaváděcího zařízení Rezum:

 • Vyjměte VF kabel zaváděcího zařízení a připojte jej do generátoru, zajistěte, aby bílá tečka byla v zákrytu s červenou tečkou.
 • Ujistěte se, že jehla je zatažena v zaváděcím zařízení.
 • Vyjměte proplachovací vedení fyziologického roztoku a přívod vody ze zásobníku.
 • Vedení fyziologického roztoku umístěte do pumpy fyziologického roztoku. Zajistěte, aby bylo vedení fyziologického roztoku zasunuto tak, že se dvířka pumpy fyziologického roztoku dají hladce uzavřít.
 • Použijte barevné indikátory na generátoru a na vedení fyziologického roztoku jako vodítko k umístění.

UPOZORNĚNÍ: Referenční ukazatele na generátoru zajišťují, aby proplachovací vedení fyziologického roztoku bylo umístěno ve správném směru. Pokud je proplachovací vedení fyziologického roztoku umístěno ve směru dozadu uvnitř čerpadla, fyziologický roztok během postupu neteče.

 • Zavřete dvířka pumpy fyziologického roztoku ještě před připojením konce vedení fyziologického roztoku k vaku s fyziologickým roztokem.

POZNÁMKA: Pokud je konec vedení fyziologického roztoku připojen k vaku s fyziologickým roztokem před umístěním vedení do pumpy fyziologického roztoku a uzavřením dvířek pumpy, může dojít k úniku fyziologického roztoku.

 • Odstraňte uzávěr z konce vedení fyziologického roztoku a připojte je ke zdroji fyziologického roztoku. Ujistěte se, že svorka na vedení fyziologického roztoku a odvzdušnění na kapací komoře jsou otevřené.
 • Odpojte adaptér hrotu a lahvičku se sterilní vodou od stříkačky.
 • Naplněnou stříkačku vložte do kolébky pro stříkačku.

POZNÁMKA: Luer stříkačka by měla být umístěna v horní části stříkačky, aby se tekutina vytlačila ze stříkačky.

 • Odstraňte víčko z přívodu vody Luer a připojte stříkačku k přívodu vody otočením konektoru Luer na předplněné stříkačce. Tlakový pojistný ventil na přívodu vody by měl směřovat dolů.
 • Pomocí sterilního postupu uzavřete svorku na drenážním vedení, aby se během procedury zajistil průtok přes zaváděcí zařízení.
 • Pomocí sterilního postupu vyjměte zaváděcí zařízení z obalu.

Plnění zaváděcího zařízení

Zaváděcí zařízení je kompatibilní se 4mm, 30stupňovým, 30cm cystoskopickým objektivem Storz nebo Richard-Wolf. Objektiv poskytuje přímý obraz nebo videoobraz, aby pomohl lékaři umístit jehlu zaváděcího zařízení do prostatické uretry.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zaváděcí zařízení je kompatibilní se 4mm, 30stupňovým, 30cm cystoskopickým objektivem Storz nebo Richard-Wolf. Použití jiných cystoskopických objektivů může ovlivnit funkčnost zaváděcího zařízení.

Zavádění pevných cystoskopických objektivů:

 • Zkontrolujte a zajistěte, aby čočky byly před použitím vyčištěny a připraveny podle pokynů výrobce.
 • Pokryjte tělo objektivu v blízkosti čoček lidocainovým gelem nebo vodou rozpustným lubrikantem k zajištění hladkého zavedení do zaváděcího zařízení. Nepokrývejte vlastní objektiv, protože to může znemožnit vizualizaci.
 • Opatrně vložte objektiv portu a zasuňte ho dále, až zacvakne na místě.

VÝSTRAHA: Během plnicího cyklu směrujte konec zaváděcího zařízení mimo tělo pacienta i mimo personál. Pára vystupující z hrotu je horká a může způsobit spáleninu kůže.

Naplňte zaváděcí zařízení pomocí následujícího postupu. Udržujte konec zaváděcího zařízení v nádobě na tekutý odpad.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby konec zůstal sterilní.

Postup:

 • Zatáhněte za spouštěcí tlačítko 1 a tlačítko 2vysunutí jehly – jehla se vysune. Jakmile je jehla vysunuta, obě tlačítka uvolněte.
 • Zatáhněte za tlačítko aktivace páry 3 a držte k aktivaci páry, dokud se na displeji neobjeví, že je plnicí cyklus dokončen (přibližně 30 sekund).
 • Ke konci plnicího cyklu vizuálně ověřte, zda z hrotu jehly vychází pára.
 • Po dokončení plnicího cyklu uvolněte tlačítko pro aktivaci páry a jehlu zatáhněte stisknutím tlačítka pro zatažení jehly.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pokud je před dokončením plnicího cyklu uvolněn prst z tlačítka pro aktivaci páry, pára se automaticky zastaví a kroky postupu plnění se budou muset opakovat.

Pokud je tlačítko pro aktivaci páry uvolněno před koncem plnicího cyklu, plnicí cyklus zopakujte (viz kroky výše). Pokud není plnicí cyklus úspěšně dokončen, zopakujte všechny kroky nebo vyměňte zaváděcí zařízení.

Provedení předběžného parního cyklu:

 • Aktivujte funkci nečinnosti tím, že spustíte předběžný parní cyklus. Funkce nečinnosti zahřívá cívku, aby udržovala vodu v připraveném stavu, takže dodávka páry je okamžitá. Není-li tento krok dokončen, může dojít ke kondenzaci mezi léčbou, což může vést k nedostatečné léčbě.
 • Zatáhněte za spouštěcí tlačítko 1, tlačítko vysunutí jehly 2 a pak aktivace páry 3.
 • Během předběžného parního cyklu pozorujte výtokový konec.
 • Po dokončení plnicího cyklu uvolněte tlačítko pro aktivaci páry a jehlu zatáhněte stisknutím tlačítka pro zatažení jehly.
Provedení parní léčby Rezum:
 • Zkontrolujte, že je na displeji generátoru zobrazena obrazovka terapie.
 • Potřete dřík zaváděcího zařízení vodou rozpustným lubrikantem nebo anestetickým gelem.
 • Připojte světelný kabel a videokameru k objektivu.
 • Jemným tlakem prstu na spouštěcí tlačítko aktivujte výplach fyziologickým roztokem. Konec zaváděcího zařízení nasměrujte nahoru, aby se usnadnilo odstranění zbývajících bublin ve vedení.
 • Opatrně zaveďte zaváděcí zařízení přes meatus do uretry.

VÝSTRAHA: Na tomto zařízení není dovoleno provádět žádné úpravy. Nepokoušejte se provádět opravy nebo údržbu během používání přístroje u pacienta.

 • Při vyšetření prostatické uretry lokalizujte vrchol prostaty a močového měchýře. TRUS anebo cystoskopie před zákrokem mohou pomoci získat rozměry prostaty k určení přibližného počtu léčebných zákroků.
 • Odhadněte délku prostatické léčby (tedy od krčku měchýře k verum montanum). Tato délka je považována za zónu pro působení páry.
 • Na základě délky zóny léčby párou určete počet léčebných zákroků na lalok. Léčebný zákrok se skládá z jediné 9sekundové dávky páry.
 • Pokud je střední lalok přítomen a je vyhodnoceno, že je nutno ho léčit, aplikujte jeden léčebný zákrok, pokud je střední lalok <2 cm, a dva nebo více léčebných zákroků, pokud je mediální lalok >2 cm. Pokud hyperplazie centrální zóny přispívá ke zvýšení hrdla močového měchýře s prostatickou močovou trubicí o ≥35 stupňů, jak dokazuje sagitální TRUS, aplikujte jeden léčebný zákrok na zvětšenou centrální zónu <2 cm a dva léčebné zákroky na zvětšenou centrální zónu >2 cm.

NADMĚRNÁ LÉČBA: Léčba, která přesahuje doporučené pokyny, může vést k delším dráždivým příznakům anebo nutnosti katetrizace.

POZNÁMKA: Každé zaváděcí zařízení může poskytnout maximálně 15 kompletních léčebných zákroků.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Provedení parní léčby Rezum

VÝSTRAHA: Správné umístění jehly je nezbytné. Nesměřujte jehlu směrem dolů ke konečníku.

Postup:

 • Spusťte proceduru umístěním špičky zařízení dovnitř močového měchýře. Otočte dávkovací zařízení o 90 stupňů (horizontálně) a přiveďte dřík zařízení ze spodiny uretry.
 • Při zachování rotace o 90 stupňů vtáhněte zaváděcí zařízení zpět do močové trubice a umístěte 1 cm zpět od hrdla močového měchýře. Pokud dojde k léčbě v rozmezí 1 cm od hrdla močového měchýře, pacient může mít krátkodobé dráždivé příznaky. Umístěte distální špičku dříku zaváděcího zařízení proti laterální stěně uretry.

POZNÁMKA: Optimální umístění pro parní léčbu je v hřebenu laterálního laloku. Ujistěte se, že dřík zařízení není v blízkosti vrcholu, protože to může vést k suboptimální úpravě.

POZNÁMKA: V některých případech může anatomie prostaty omezovat konec zaváděcího zařízení, aby se dostal do krčku močového měchýře. Může to být způsobeno zvýšením hrdla močového měchýře z centrální zóny hyperplazie nebo středního laloku. V těchto případech netlačte zařízení přes tkáně. Zajistěte, aby špička zaváděcího zařízení byla v blízkosti verum montanum a ošetřujte tkáň bočního laloku v blízkosti verum montanum. Posunujte zaváděcí zařízení v krocích po 1 cm směrem k hrdlu močového měchýře, aby byla zajištěna následná léčba párou. To může uvolnit tkáň, což umožní zaváděcímu zařízení dosáhnout hrdla močového měchýře. Pokud zaváděcí zařízení stále nemůže dosáhnout hrdla močového měchýře, ošetřete oblast, která je blízká verum montanum.

 • Stabilizujte zaváděcí zařízení před vysunutím jehly a udržujte jej v klidu po celou dobu léčby.
 • Zatímco držíte spouštěcí tlačítko, pokračujte v zatažení tlačítka pro vysunutí jehly, dokud není jehla vysunuta.
 • Vizuálně ověřte, zda je jehla zcela zavedená do prostaty, a ujistěte se, že černá hloubková značka, která se nachází těsně u otvoru emitoru, není viditelná (žádná černá barva není viditelná).

VÝSTRAHA: Neprovádějte léčbu, dokud je černá hloubková značka na jehle po vysunutí jehly ještě viditelná. Pokud je značka stále ještě viditelná, zatlačte jehlu hlouběji do prostaty, až nebude nad objektivem viditelná černá značka. Pokud není možno správně dosáhnout správné polohy, pusťte asi na 4 sekundy páru, aby došlo k devaskularizaci místa, a pak jehlu zatlačte nahoru stisknutím tlačítka pro zatažení jehly. Přemístěte zaváděcí zařízení přibližně 1 cm od částečně ošetřeného místa a opakujte postup zavedení jehly.

 • Pomocí prstu přitáhněte tlačítko aktivace páry a podržte jej, abyste aktivovali páru, dokud není léčebný cyklus dokončen.

UPOZORNĚNÍ: Jakmile je jehla vysunuta, držte zaváděcí zařízení ve stabilní poloze. Pohyb zaváděcího zařízení může natáhnout tkáň a způsobit únik par do močové trubice, což může způsobit podráždění uretry.

Po zákroku

POZNÁMKA: Při zahájení léčby párou systém Rezum automaticky sleduje čas, dokud nedojde k dokončení naprogramované léčby, a automaticky vypne páru. Páru lze před ukončením léčby zastavit, pokud se uvolní tlačítko pro aktivaci páry.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Během léčebného cyklu neuvolňujte tlačítko pro aktivaci páry. Pokud je tlačítko pro aktivaci páry uvolněno před dokončením léčebného cyklu, dodávka páry se automaticky zastaví, což může vést k částečné, a tedy nekompletní léčbě.

Na obrazovce se zobrazí každý jednotlivý čas léčby a počet úplných léčebných zákroků, které byly dokončeny.

Postup:

 • Uvolněte jak spouštěcí tlačítko, tak tlačítko aktivace páry a zatlačte na tlačítko pro stažení jehly nahoru, abyste jehlu zasunuli.

VÝSTRAHA: Ujistěte se, že je jehla zcela zatažena tím, že zobrazíte polohu jehly pomocí objektivu. Pokud se před opětovným umístěním zaváděcího zařízení jehla nezatáhne, může dojít k poškození močové trubice.

 • Změňte pozici zaváděcího zařízení pro další léčbu přesunutím konce přístroje přibližně 1 cm distálně od předchozího umístění jehly. Cílem je vytvořit souvislé, překrývající se léze vzdálené 1 cm a probíhající rovnoběžně s prostatickou močovou trubicí.
 • Udržujte rotaci přístroje v úhlu 90 stupňů mezi léčebnými zákroky, abyste předešli ztrátě předchozího místa léčby.
 • Sledujte přirozený sklon močové trubice, abyste se vyhnuli přílišnému přiblížení k vrcholu, tedy příliš dopředu. Centrujte jehlu mezi spodinou a vrcholem močové trubice a zaměřte se přímo na adenom, pokud není centrován.

VÝSTRAHA: Před každým ošetřením zjistěte umístění verum montanum ve vztahu ke špičce dříku. Veškerá léčba musí probíhat proximálně od verum montanum.

 • Zaváděcí zařízení vraťte do výchozí polohy v hrdle močového měchýře pro léčbu v kontralaterálním laloku. Otočte dávkovací zařízení o 90 stupňů, abyste umožnili zasunutí jehly na požadované místo na kontralaterálním laloku.

U intravezikálních prostatických protruzí buď laterálních, nebo středních laloků umístěte zaváděcí zařízení 1 cm od proximálního okraje protruze a aplikujte léčení párou jehlou umístěnou přibližně 45 stupňů směrem ke střední čáře. Jeden léčebný zákrok pro malý střední lalok (<2 cm) a dva nebo více pro větší střední lalok (>2 cm). Pro zvětšenou centrální zónu aplikujte léčbu 1 cm od hrdla močového měchýře s jehlou umístěnou 45° směrem ke střední čáře tkáně. Neprovádějte léčbu na spodině močové trubice nejméně 1 cm od verum montanum.

UPOZORNĚNÍ: Během procedury je třeba monitorovat zbývající hladinu fyziologického roztoku. Pokud je zdroj fyziologického roztoku prázdný, může mít pacient nepříjemné pocity v uretře kvůli chybějícímu proplachování.

 • • S objektivem na místě vizuálně zkontrolujte močovou trubici a močový měchýř na konci léčby a vyjměte zaváděcí zařízení z močové trubice.
 • • Chcete-li ukončit postup, vyberte možnost „Odebrat zařízení“ na obrazovce generátoru a postupujte podle pokynů.
Po provedení zákroku:
 • Vytáhněte zavaděč z uretry.
 • Odstraňte cystoskopický objektiv kvůli čištění a opětovnému zpracování.
Další procedurální pokyny:
 • Souhrnné informace o zákroku přeneste do přenosného paměťového zařízení USB (volitelné).
 • Odpojte elektrický kabel zaváděcího zařízení od generátoru.
 • Otevřete dvířka válečkového čerpadla a vyjměte proplachovací vedení.
 • Z kolébky stříkačky vyjměte stříkačku a přívod vody.
 • Zaváděcí zařízení a stříkačku zlikvidujte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek po použití představuje potenciální biologické riziko. Zacházejte s ním a zlikvidujte jej v souladu se zavedenou lékařskou praxí a platnými místními, státními a federálními zákony.

 • Vypněte generátor.
 • Generátor odpojte od elektrické zásuvky.

Metoda drenáže močového měchýře

Pokud je to během léčby nezbytné, může být močový měchýř vypuštěn přes zaváděcí zařízení.

Postup:

 • Umístěte konec zaváděcího zařízení do močového měchýře, aby se mohl vypustit.
 • Odsvorkujte drenážní vedení.
 • Vyjměte objektiv, abyste urychlili vypouštění močového měchýře.
 • Na generátoru zvolte možnost „Drain Bladder“ (Vypouštění měchýře) a resetujte „Saline Instilled“ (Instilace fyziologického roztoku).
 • Po ukončení vypouštění močového měchýře zasvorkujte drenážní vedení.
Metoda vyčištění zorného pole a/nebo odstranění sraženiny:
 • Chcete-li odstranit bubliny ze zorného pole a/nebo odstranit sraženinu, aktivujte funkci „Turbo Flush“ dvojitým poklepáním a přidržením spouštěcího tlačítka.
 • Když je zorné pole vyčištěno, uvolněte spouštěcí tlačítko. Při dalším zapnutí spouštěcího tlačítka bude proplachování pokračovat normální rychlostí.
Metoda ručního zatažení jehly:
 • V případě, že tlačítko pro zatažení jehly nezatáhne jehlu úplně do dříku zaváděcího zařízení, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste před vyjmutím zaváděcího zařízení z močové trubice zatáhli jehlu do dříku zaváděcího zařízení. (Toto by se nemělo vyskytnout při běžném používání a je to navrženo pouze jako záloha v případě poruchy zařízení.)
 • Odpojte elektrický kabel zaváděcího zařízení od generátoru.
 • Pomocí hemostatu nebo jiného zařízení stáhněte dolů a vyjměte uvolňovací kolík umístěný pod předním kónusem, abyste uvolnili sestavu dříku z rukojeti zaváděcího zařízení.
 • Držte dřík pevně na svém místě a vytáhněte rukojeť tak, aby byla jehla nasunuta do konce dříku (minimálně 1 palec).
 • Zatímco držíte konec jehly v dříku, vyjměte zaváděcí zařízení z těla pacienta.
 • Pokud není léčba kompletní, proveďte opětovný start s novým zaváděcím zařízením a zákrok dokončete.
 • Všechny případy ručního zatahování jehly oznamte zákaznickému servisu společnosti NxThera. Zařízení vyčistěte a vraťte společnosti NxThera.

Uchovávání a manipulace

VÝSTRAHA: Nevyjímejte zařízení z těla pacienta, pokud není jehla plně zatažena. V případě neúplného zatažení jehly ji před vyjmutím přístroje z těla pacienta ručně zatáhněte. Nepokoušejte se po manuální retrakci jehly znovu sestavit zařízení k opětovnému použití.

Postupujte podle návodu k použití v příbalovém letáku pevného cystoskopu, k jeho péči, čištění a manipulaci.

Zaváděcí zařízení Rezum

Zaváděcí zařízení se dodává sterilní. Pokud je sterilní bariéra obalu porušena nebo chybí, výrobek nepoužívejte.

Zaváděcí zařízení nesmí být použito opakovaně a nesmí být resterilizováno. Je určeno pouze pro jednorázové použití.

Zaváděcí zařízení je baleno tak, aby se dalo snadno přenášet do sterilního pole. Se zaváděcím zařízením je nutno manipulovat s veškerou opatrností. Skladovací prostor by měl mít dobré větrání, skladujte na chladném, suchém, temném místě. Chraňte před mrazem.

Po použití zaváděcí zařízení zlikvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy pro biologicky nebezpečný materiál.

UPOZORNĚNÍ: Zaváděcí zařízení je určeno pouze pro jednorázové použití. Opakovaně nepoužívejte, nezpracovávejte ani nesterilizujte. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou narušit strukturální integritu prostředku anebo vést k jeho selhání a následnému úrazu, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Generátor Rezum

Pokyny:

 • Odpojte napájecí šňůru a uložte ji společně s generátorem.
 • Generátor vyčistěte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze generátoru Rezum.
 • Zavřete obrazovku displeje, abyste ji chránili před poškozením.
 • Generátor Rezum skladujte na bezpečném, čistém a suchém místě.

Je nutná narkóza

Výkony jsou prováděny v lokální anestézii.

Následky a nežádoucí účinky

Nebyly hlášeny žádné nepředpokládané nežádoucí účinky na zařízení nebo hlášené de novo erektilní dysfunkce, poškození rektální stěny nebo píštěle. 57 % procent subjektů léčby a kontrolních subjektů nezaznamenalo žádné příznaky spojené s přístrojem. 80 % hlášených nežádoucích účinků se vyskytlo během prvních 30 dnů po podání a byly obvykle krátké.

Celkem bylo hlášeno celkem 6 závažných nežádoucích účinků (SAE) souvisejících se zákrokem anebo zařízeními, které byly hlášeny celkem u 4 subjektů léčby a kontrolních subjektů. Jeden subjekt měl rozsáhlou retenci moči kvůli neléčené protruzi intravezikálního laloku. Druhý subjekt měl alergickou reakci na přípravek Xanax a byl přijat do nemocnice kvůli nevolnosti a zvracení. U třetího subjektu se objevila kontraktura krčku močového měchýře a konkrement močového měchýře, které se vyřešily do 30 dnů. U čtvrtého subjektu byla diagnostikována urosepse po cystoskopii, která byla medikamentózně vyléčena.

Do 25. srpna 2016 bylo 89 % nežádoucích účinků vyléčeno. Zbývající pokračující nežádoucí účinky budou hodnoceny v následujících klinických studiích. Události budou každoročně aktualizovány po dobu pěti let.

Dostupnost a cena

Zcela nová méně invazivní metoda léčby nezhoubného zbytnění prostaty technologie REZUM byla uvedena do klinické praxe v USA v roce 2015. Do doporučených postupů Americké urologické asociace byla implementována v roce 2018 a dnes je touto metodou v USA léčeno již více než 35 tisíc pacientů. V roce 2019 je postupně oficiálně uváděna do klinické praxe i v evropských zemích a nyní také v ČR.

Technologie REZUM spočívá v aplikaci sterilní vodní páry do prostaty a takzvaném konvektivním vedení tepelné energie. Následkem této aplikace dochází ke zmenšení zbytnělé části prostaty a ke zmírnění negativních příznaků dolních močových cest. Výkon je prováděn v lokálním umrtvení a je možno ho provádět ambulantně. Prozatím není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Na urologické klinice LF MU FN Brno se vyšetřují a připravují k léčbě první zájemci o tento způsob léčby. Cena je individuální dle stavu pacienta.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Akur

přílohy k článku


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS