Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Diagnóza F 432

 


Aktualizováno:

Nemoci

Diagnóza F 432 znamená poruchy schopnosti přizpůsobení se. Jde o stavy subjektivních obtíží a emoční poruchy‚ které obvykle zasahují do interakce s ostatními lidmi. Poruchy začínají v období adaptace na výraznou životní změnu nebo stresovou životní událost.

Jak poznat poruchu s diagnózou F 432 a jak ji nejlépe léčit se dozvíte, když budete dále pokračovat ve čtení.

Diagnóza 432

Jedná se o stavy subjektivního utrpení a emoční poruchy, které brání v sociální interakci a výkonnosti. Vznikají v době adaptace na závažné změny v životě nebo na stresovou situaci. Většinou jde o tyto spouštěcí stresory:

 • Událost, která poškodí pacientovo sociální spojení (ovdovění, rozvod).
 • Zhroucení vlastního systému sociálních jistot a hodnot (stěhování, emigrace).
 • Vážný vývojový mezník nebo krize (nastoupení do školy, rodičovská role, nedosažení stanoveného osobního cíle, penzionování).

Individuální náklonnost nebo zranitelnost sice hraje důležitou roli při riziku vzniku a ztvárnění projevů adaptačních poruch, nicméně se předpokládá, že porucha by nevznikla bez stresoru.

Jak už bylo zmíněno výše, porucha přizpůsobení je maladaptivní reakce na psychosociální stresor. Je klasifikována jako duševní porucha. Maladaptivní reakce obvykle zahrnuje jinak normální emocionální a behaviorální reakce, které se projevují intenzivněji než obvykle (s ohledem na kontextové a kulturní faktory), což způsobuje výrazný stres, zaujatost stresorem a jeho důsledky a funkční poškození chování.

Diagnóza poruchy přizpůsobení je častá. Odhady celoživotní prevalence u dospělých se pohybují od pěti procent do 21 %. Dospělé ženy jsou diagnostikovány dvakrát častěji než muži. U dětí a dospívajících je stejně pravděpodobné, že u dívek a chlapců bude diagnostikována porucha přizpůsobení.

Jiné názvy pro poruchu přizpůsobení jsou syndrom reakce na stres a situační deprese, protože je jedním z nejčastějších příznaků.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příznaky a projevy

Některé emocionální příznaky poruchy přizpůsobení jsou:

 • smutek,
 • beznaděj,
 • nedostatek radosti,
 • plačtivost,
 • nervozita,
 • úzkost,
 • zoufalství,
 • pocit přetížení,
 • myšlenky na sebevraždu,
 • špatné výsledky ve škole/práci.

Mezi běžné charakteristiky poruchy přizpůsobení patří:

 • mírné depresivní symptomy,
 • symptomy úzkosti,
 • symptomy traumatického stresu,
 • kombinace těchto tří.

Existuje šest typů poruch přizpůsobení, které jsou charakterizovány následujícími převládajícími příznaky:

 • depresivní nálada,
 • úzkost,
 • smíšená deprese s úzkostí,
 • porucha chování,
 • smíšená porucha emocí a chování a blíže nespecifikované.
Kritéria pro tyto příznaky však nejsou blíže specifikována. Porucha přizpůsobení může být akutní nebo chronická v závislosti na tom, zda trvá déle nebo méně než šest měsíců. Pokud porucha přizpůsobení trvá méně než šest měsíců, může být považována za akutní. Pokud trvá déle než šest měsíců, může být považováno za chronické onemocnění. Kromě toho symptomy nemohou trvat déle než šest měsíců poté, co stresor(y) nebo jeho důsledky pominou.

Na rozdíl od velké deprese je porucha způsobena vnějším stresorem a obvykle odezní, jakmile se jedinec dokáže přizpůsobit situaci. Tento stav se liší od úzkostné poruchy, která postrádá přítomnost stresoru, nebo od posttraumatické stresové poruchy a akutní stresové poruchy , které jsou obvykle spojeny s intenzivnějším stresorem.

Sebevražedné chování je prominentní u lidí s poruchou přizpůsobení všech věkových kategorií a až jedna pětina dospívajících obětí sebevražd může mít poruchu přizpůsobení. Až 70 % pacientů s poruchou přizpůsobení se pokusí o sebevraždu a většina z nich zvolí sebevražedné metody, které umožní vysokou šanci na záchranu. Spouštěcí stresory souvisejí z jedné poloviny s rodičovskými problémy a z jedné třetiny s problémy s vrstevníky.

Jednou z hypotéz o poruše přizpůsobení je, že může představovat podprahový klinický syndrom.

Syndrom profesního vyhoření je některými zdravotnickými zařízeními považován za poruchu přizpůsobení.

Rizikové faktory

Ti, kteří jsou vystaveni opakovanému traumatu, jsou vystaveni většímu riziku, i když toto trauma vychází z minulosti. Věk může být faktorem kvůli tomu, že malé děti mají méně prostředků na zvládání a protože je méně pravděpodobné, že si uvědomí důsledky potenciálního stresoru.

Stresor je obecně událost vážné, neobvyklé povahy, kterou zažívá jednotlivec nebo skupina jednotlivců. Poruchy přizpůsobení mohou pocházet ze široké škály stresorů, které mohou být traumatické nebo relativně malé, jako je ztráta přítelkyně/přítele, špatné vysvědčení nebo přestěhování do nové čtvrti, či nástup do nové školy. Předpokládá se, že čím častěji se stresor vyskytuje, tím je pravděpodobnější, že způsobí poruchu přizpůsobení. Objektivní povaha stresoru je druhořadá. Stresor získává svůj patogenní potenciál, když jej pacient vnímá jako stresující. Identifikace kauzálního stresoru je nezbytná, pokud má být stanovena diagnóza poruchy přizpůsobení.

Existují určité stresory, které jsou běžnější v různých věkových skupinách:

Dospělost:

 • Manželský konflikt;
 • Finanční konflikt;
 • Zdravotní problémy se sebou samým, partnerem nebo závislými dětmi;
 • Osobní tragédie, jako je smrt nebo osobní ztráta;
 • Infekční epidemie (např. COVID-19);
 • Ztráta zaměstnání nebo nestabilní pracovní podmínky, např. převzetí společnosti nebo propouštění.

Dospívání a dětství:

 • Rodinný konflikt nebo rozchod rodičů;
 • Školní problémy nebo změna školy;
 • Problémy sexuality;
 • Smrt, nemoc nebo trauma v rodině.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Léčba

Jedinci s poruchou přizpůsobení a s depresivními nebo úzkostnými příznaky mohou mít prospěch z léčby obvykle používané pro depresivní nebo úzkostné poruchy. Použití různých terapií může být přínosné pro jakoukoli věkovou skupinu. Existuje také seznam léků, které lze použít k pomoci lidem s poruchou přizpůsobení, jejichž příznaky jsou příliš závažné pro samotnou terapii. Pokud člověk uvažuje o užívání léků, měl by si promluvit se svým lékařem. Specifická léčba je založena na faktorech každého jedince zvlášť. Tyto faktory zahrnují, bez ohledu na věk, závažnost symptomů, typ poruchy přizpůsobení a osobní preference.

Různé způsoby, jak pomoci s poruchou přizpůsobení:

 • individuální psychoterapie;
 • rodinná terapie;
 • skupinová terapie vrstevníků;
 • léky.

Kromě odborné pomoci mohou i samy rodiče a pečovatelé pomoci svým dětem s jejich obtížným přizpůsobením se. Jde především o:

 • nabídku a povzbuzení, aby mluvili o svých emocích;
 • nabídku podpory a porozumění;
 • ujištění dítěte, že jeho reakce jsou normální;
 • zapojení učitelů dítěte, aby zkontrolovali jeho pokrok ve škole;
 • nechat dítě dělat jednoduchá domácí rozhodnutí, například co bude jíst k večeři nebo na jaký pořad se bude dívat v televizi;
 • nechat dítě věnovat se koníčku nebo činnosti, která ho baví.

odkaz na článek

. Diagnóza F 432 [online]. ČeskáOrdinace.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS