Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Léky na ředění krve a očkování na COVID

 


Aktualizováno:

Doplňky stravy a léky

V článku naleznete informace o použití vakcíny proti COVID-19 u pacientů, kteří dostávají antikoagulancia nebo mají poruchy spojené s krvácením.
Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA – dříve známá jako PHE) upozornila na zprávy o velmi vzácném stavu, při kterém se tvoří krevní sraženiny a vzniká neobvyklé krvácení po očkování. Zdá se, že riziko těchto komplikací je vyšší u lidí, kteří dostali první dávku vakcíny AstraZeneca a je také pozorováno o něco častěji u mladších lidí. Tyto komplikace se obvykle vyskytují v době od čtvrtého dne až do čtvrtého týdne po očkování.

Očkování na  COVID u pacientů léčených Warfarinem

Podle Agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA – dříve známé jako PHE) Immunization Against Infectious Disease [1] (dále jen "zelená kniha") lze vakcínu podat intramuskulárně jedincům užívajícím Warfarin na ředění krve, kteří mají aktuální naplánované testování INR a jejichž nejnovější INR je pod horní úrovní terapeutického rozmezí.

K vakcinaci je třeba použít jemnou jehlu (rovnou o velikosti 23 gauge - červená barva nebo jemnější kalibr, jako je 25 gauge - oranžová barva), po níž následuje silný tlak na místo vpichu bez tření po dobu alespoň dvou minut. Pacient by měl být poučen o riziku vzniku hematomu v okolí aplikace injekce.

V případě jakýchkoli pochybností o úrovni antikoagulační kontroly INR je třeba očkování konzultovat s lékařem odpovědným za předepisování léku a sledování antikoagulační léčby pacienta.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Očkování na COVID u pacientů léčených přímým perorálním antikoagulantem nebo DOAC

Do této skupiny patří pacienti léčení léky:

  • Eliquis - apixaban,
  • Pradaxa - dabigatran,
  • Lixiana - edoxaban,
  • Xarelto - rivaroxaban.

Podle Zelené knihy [1] může být vakcína podána intramuskulárně jedincům, kteří jsou stabilizováni na DOAC.

K vakcinaci je třeba použít jemnou jehlu (rovnou o velikosti 23 gauge - červená barva nebo jemnější kalibr, jako je 25 gauge - oranžová barva), po níž následuje silný tlak na místo vpichu bez tření po dobu alespoň dvou minut. Pacient by měl být poučen o riziku vzniku hematomu v okolí aplikace injekce.

V případě jakýchkoli pochybností o úrovni antikoagulační kontroly INR je třeba očkování konzultovat s lékařem odpovědným za předepisování léku a sledování antikoagulační léčby pacienta.

Očkování na COVID u pacientů s poruchami krvácení

Podle Zelené knihy [1] může být vakcína podána intramuskulárně jedincům s poruchou krvácivosti. Pokud pacient dostává pravidelnou léčbu ke snížení krvácení (např. pacienti s hemofilií), lze naplánovat podání vakcíny krátce po podání této léčby.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Očkování na COVID u pacientů s anamnézou sraženin nebo poruch krvácení

S ohledem na souvislost mezi podáním vakcíny AstraZeneca a rozvojem závažných tromboembolických příhod doprovázených trombocytopenií u relativně malého počtu pacientů nabízí Zelená kniha [1] následující rady:

  • není důvod se domnívat, že jedinci s anamnézou sraženin nebo určitých trombofilních onemocnění by byli vystaveni zvýšenému riziku tohoto velmi vzácného stavu.
  • neexistuje žádný důkaz, že těhotné ženy, ženy po porodu nebo ženy užívající antikoncepční pilulky jsou vystaveny vyššímu riziku.
  • kontraindikace očkování vakcínou AstraZeneca COVID-19 byly nyní upraveny tak, aby zahrnovaly osoby, které mají v anamnéze předchozí epizodu heparinem indukované trombocytopenie a trombózy (HITT nebo HIT typu 2). Těmto jedincům může být nabídnuto očkování alternativní vakcínou proti COVID-19.
  • u pacientů, u kterých se tento stav rozvine po prvním očkování, by mělo být zváženo, zda-li je pro jejich druhou dávku lepší použití alternativní vakcíny poté, co se jejich stav stabilizuje.

Výhody a rizika očkování na COVID vakcínou AstraZeneca

Společný výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI) [2] posoudil přínosy očkování proti COVID-19 pomocí vakcíny AstraZeneca oproti riziku infekce tímto virem. Uvádějí, že v současné době existuje vysoká míra nejistoty v odhadech výskytu tohoto extrémně vzácného nežádoucího účinku. Dostupné údaje však naznačují, že může existovat trend zvyšující se incidence tohoto nežádoucího účinku s klesajícím věkem. Proto lidé mladší 40 let by měli dostat alternativní vakcínu pro obě dávky.

Poměr přínosů a rizik je velmi příznivý pro starší lidi, ale již méně pro mladší lidi, a doporučuje se, aby se tento vyvíjející se důkaz vzal v úvahu při zvažování použití vakcíny u lidí mladších 40 let.

zdroje
[1]
[2]
odkaz na článek

. Léky na ředění krve a očkování na COVID [online]. ČeskáOrdinace.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Léky na ředění krve a očkování na COVID

 Oldřich

Dobrý den,aplikuji si injekčně lék ZIBOR na ředění krve.Mám jít na očkování vakcinou Moderna.Jsem 60+ Je to vhodné?Děkuji za odpověď

Počet odpovědí: 3 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět
Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS