Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

CRP hodnoty a rakovina

 


Aktualizováno:

Rakovina

C-reaktivní protein (CRP) je látka, kterou produkují játra v reakci na zánět. Proto vysoké hodnoty testu CRP jsou obvykle známkou akutního zánětu. Mohou být způsobeny vážnou infekcí, zraněním nebo chronickým onemocněním a rakovinou. Zvýšené hladiny CRP nad 10 μg/ml jsou spojeny s aktivním pokročilým nádorovým onemocněním. Zvýšené hladiny CRP nad 50 až 100 μg/ml jsou spojeny s pokročilým onkologickým onemocněním, metastázami a špatnou prognózou do budoucna.
Je třeba si uvědomit, že jakákoli interpretace hladin CRP musí zahrnovat kontext konkrétního klinického hodnocení daného jedince.
Rychlý CRP test pro domácí použití snadno zakoupíte a výsledek znáte do pěti minut.

Jak souvisí rakovina s CRP

Rakovina popisuje jakoukoli patologii zahrnující nekontrolovaný buněčný růst. Když se buňky duplikují, mohou zůstat lokalizované v definovaných tkáních, tvořit nádorové hmoty a měnit jejich mikroprostředí, nebo se mohou šířit po celém těle v metastatickém procesu postihujícím více tkání a orgánů. Jak nádory rostou a metastázují, ovlivňují integritu normální tkáně a homeostázu, která signalizuje tělu, aby spustilo akutní fázi zánětlivé reakce. C-reaktivní protein (CRP) je převládajícím proteinem reakce akutní fáze. Jeho hladiny v krvi byly dlouho používány jako minimálně invazivní index jakékoli probíhající zánětlivé reakce, včetně té, která se vyskytuje u rakoviny. Jeho diagnostický význam při hodnocení progrese nebo remise onemocnění však zůstává nedefinovaný.

C-reaktivní proteinový monomer

Vzhledem k nedávnému poznání, že CRP existuje v mnoha izoformách s odlišnými biologickými aktivitami, byl vyvinut jednotný model, který popisuje význam CRP jako mediátoru obranných reakcí hostitele u rakoviny. CRP ve své monomerní modifikované izoformě (mCRP) moduluje zánětlivé reakce tím, že se vkládá do aktivovaných buněčných membrán a stimuluje reakce krevních destiček a leukocytů, spojené s reakcemi akutní fáze na růst nádoru. ) V postižených tkáních váže složky extracelulárního matrixu. Extracelulární matrix je velká síť proteinů a dalších molekul, které obklopují, podporují a dávají strukturu buňkám a tkáním v těle. Extracelulární matrix pomáhá buňkám připojit se a komunikovat s blízkými buňkami a hraje důležitou roli v buněčném růstu.

C-reaktivní proteinový pentamer

Naopak CRP ve své pentamerní izoformě (pCRP), což je forma kvantifikovaná při diagnostických měřeních CRP, je výrazně méně bioaktivní se slabou protizánětlivou bioaktivitou. Jeho akumulace v krvi je spojena s nepřetržitou, nízkou úrovní zánětlivé reakce a svědčí o nevyřešeném a postupujícím onemocnění, což se může dít i u rakoviny.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jaké druhy rakoviny mají vysoké CRP?

Hromadící se epidemiologické studie prokázaly souvislost mezi zvýšenými hladinami CRP a rizikem epiteliálních karcinomů, jako jsou karcinomy jater, plic, kolorektálního karcinomu, dělohy a prsu. Nová zjištění [1] společně naznačují, že hladiny CRP v séru mohou sloužit také jako indikátor rizika rakoviny vaječníků. K definitivní identifikaci role CRP při rozvoji rakoviny vaječníků jsou zapotřebí další studie.

Zde [2] je uvedena nová interpretace diagnostické užitečnosti CRP, která zohledňuje jedinečné vlastnosti izoforem CRP v kontextu vyvíjejícího se mikroprostředí prometastatického nádoru.

CRP jako ukazatel rakoviny

CRP je jediný protein, který lze spolehlivě měřit z krve pomocí různých kvalitativních, semikvantitativních a kvantitativní měření. Byly stanoveny dva koncentrační prahy:

 1. konvenční hladiny CRP (definované jako hladiny CRP ≥ 10 µg/ml)
 2. vysoce citlivé hladiny CRP (tj. hsCRP; definované jako hladiny CRP < 10 µg/ml).
Bylo zjištěno [2], že vysoké hladiny CRP jsou silně spojeny s pokročilou závažností onemocnění u mnoha typů rakoviny (podrobně uvedeno níže). Měření CRP má tedy potenciální využití jako diagnostický nástroj při hodnocení stavu a progrese onemocnění, včetně rakoviny.

Zvýšené hladiny CRP s ohledem na tkáně postižené rakovinným bujením jsou nejčastěji hlášeny u plic, prsu, gastrointestinálního traktu, jícnu, hlavy a krku, pohlavních a reprodukčních orgánů, ledvin, slinivky a krve).

Jednou z komplikací při interpretaci hodnoty měření CRP u jakéhokoli takového chorobného stavu je, že jeho relativní hladina v krvi se může rychle měnit a v přímém vztahu ke stadiu a rozsahu progresivního onemocnění a nebo přidružených komplikací (např. infekcí), které mohou progresi onemocnění doprovázet.

Dalším omezením vypovídající hodnoty CRP k rakovině je to, že mnoho z vědeckých studií plně necharakterizovalo vztah mezi CRP a diskrétními proměnnými, které definují stádium rakoviny, například velikost tumoru. Nicméně, asociace mezi CRP a prognózou a závažností onemocnění jsou konzistentní mezi rakovinami a ukazují potenciální užitečnost CRP jako prognostického indexu.

Objevily se zprávy o hladině CRP ve vztahu k hladině albuminu v krvi (tj. poměr CRP/albumin) jako nový prognostický index pro přežití u rakoviny děložního čípku [3]. Kromě toho byla také navržena prognostická hodnota CRP ve vztahu k poměru neutrofily/lymfocyty.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Využití CRP při zjišťování rakoviny

 1. Hladiny CRP v krvi, které měří pouze rozpustnou pentamerní izoformu p CRP, by měly být interpretovány spíše jako diagnostický index ukazující na zdraví tkání a homeostázy, než na zánět.
 2. Hladiny CRP nižší než 10 ukazují na zdraví, onemocnění pod kontrolou nebo na remisi - vyléčení z onemocnění. Hladiny blížící se 1 až 3 μg/ml jsou indikátory dobrého zdraví a zvládnutí onemocnění.
 3. Jak se tkáně zapojí do rychle rostoucích rakovin, jaterní produkce a uvolňování pCRP se zvyšuje úměrně úrovni, kterou jsou tkáně ovlivněny a nebo poškozeny rostoucími nádory.
 4. I když jsou zásoby CRP okamžitě uvolněny, dochází ke zpoždění při kvantifikaci pCRP v krvi, protože prochází konformačním přeskupením a vstupuje do membránových lipidových raftů a aktivuje silné prozánětlivé signální dráhy.
 5. Konformačně změněný CRP se rychle spotřebovává (proteolyzuje). Uvolňované peptidy regulují biologickou zpětnou vazbu a snižují tak akutní zánětlivou odpověď.
 6. Když se rychlost konformačního přeskupení zpomalí, hladiny pCRP měřené v krvi se zvýší.
 7. Pokud tkáně zůstanou poškozeny nevyřešeným onemocněním, hladiny pCRP v krvi zůstanou zvýšené.
 8. Zvýšené hladiny pCRP v krvi ukazují, že přetrvává oslabená zánětlivá reakce, která nemusí stačit k odstranění rakovinných buněk a obnovení tkáňové homeostázy.
 9. Hladiny pCRP nad 10 μg/ml šplhající nad 50–100 μg/ml jsou indexem stupně probíhajícího poškození tkáně.
 10. Hladiny pCRP mohou také naznačovat komplikující patologie například infekce.
 11. Hodnoty pCRP nad 100 μg/ml ukazují na rozsáhlé pokračující poškození tkáně a jsou v souladu se špatnou prognózou odpovědi na léčbu a přežití.
 12. Hladiny pCRP by měly být měřeny v různých časech (týdně až měsíčně), aby se na počátku diagnostikovala přítomnost a závažnost primárního onemocnění, aby se vyhodnotila odpověď na léčbu (v průběhu času) a aby se vyhodnotila recidiva onemocnění a prognóza.
 13. Hladiny pCRP odebrané před a po chirurgickém zákroku mohou pomoci diagnostikovat odpověď na operaci a obnovení tkáňové homeostázy.
 14. Význam hladin hsCRP (tj. hladiny CRP < 10 μg/ml) není v současnosti znám.

CRP test doma

Rychlý CRP test byl vyvinut za účelem zvýšení přesnosti a spolehlivosti moderní diagnostiky dostupné i k domácímu použití. Testem se stanovuje koncentrace CRP (C-reaktivního proteinu) v krvi s přesností 95%. CRP test můžete zakoupit v lékárně a nebo si ho objednat na internetu tady: koupit domácí test CRP.

zdroje
[1]
[2]
[3]


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

CRP hodnoty a rakovina

 Radka

Dobrý den, byl mi diagnostikovan loni baretuv jicen, bez dysplazii. Letos se potkám při jakékoliv fyzické i duševní zátěži, bolesti na hrudi, obtížným polykáním, chrapotem, divnym kašlem apod. Před pár dny jsem dostala neskutečné bolesti v krku až s nemožnosti polknout. Praktická lékařka nasadila antibiotika, bolesti v krku ustoupily. CRP k dnešnímu dni 84. Mám obavy, zda nenastal na jícnu rakovinovy proces.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS