Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Romidepsin

 


Aktualizováno:

Doplňky stravy a léky

Romidepsin patří do skupiny inhibitorů deacetylázy – HDAC. Léky z této kategorie jsou u rakoviny mohutně zkoumány. Patří mezi ně i lék Istodax s účinnou látkou romidepsin. Používá se při léčbě T-buněčného lymfomu. Látky s HDAC mají velké teoretické opodstatnění při užití u leukémií, obzvláště jako doplňující léčba.

Co je to romidepsin

Romidepsin je cytostatikum HDAC-histondaecetylázy inhibitoru. Jedná se o lyofilizovaný prášek pro injekční použití. 1 lahvička obsahuje 10 mg. Romidepsin je indikován u léčby pacientů s relabujícími, refrakterními periferními T-buňkami (PtCl), kteří nejsou způsobilí pro transplantaci a absolvovali alespoň jednu předchozí systémovou léčbou.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Použití při rakovině

Romidepsin je indikován k léčbě T-buněčného lymfomu (CTCL) u pacientů, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí systémovou léčbou.

Istodax (romidepsin) injekce je lék užívaný k léčbě:

  • periferního T-buněčného lymfomu (PtCl) u pacientů, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí terapii;
  • kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), u pacientů, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí systémovou léčbou.

Klinický přínos: nebylo prokázáno zlepšení celkového přežití.

Není známo, zda je Istodax bezpečný a účinný u dětí mladších 18 let.

Doporučená dávka romidepsinu je 14 mg na metr čtvereční povrchu kůže. Podává se intravenózně po dobu 4 hodin ve dnech 1, 8 a 15 ve 28denním cyklu. Cykly by měly být opakovány každých 28 dnů za předpokladu, že pacient nadále léčbu toleruje. Romidepsin se podává jednou týdně po dobu 3 týdnů, s 1 týdnem vysazení v každém dávkovacím cyklu.

Romidepsin může způsobit trombocytopenii, leukopenii (neutropenii a lymfopenii) a anémii. Při léčbě je nutné pravidelně monitorovat krevní obraz. V průběhu léčby, pokud se objeví nežádoucí účinky, je nutné léčbu přerušit anebo upravit dávku podle potřeby.

Některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým Istodax funguje, nebo může mít vliv na účinnost dalších léků. Zvláště upozorněte svého lékaře, pokud užíváte:

  • warfarin nebo jakýkoli jiný lék na ředění krve (zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jisti, zda užíváte lék na ředění krve);
  • léčivý přípravek k léčbě poruch srdečního rytmu;
  • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
  • dexamethason (steroid);
  • léky na tuberkulózu (TB), epilepsii, bakteriální infekci (antibiotika), plísňové infekce (antimykotika), HIV (AIDS), nebo deprese.

Romidepsin a HIV

Lék romidepsin (Istodax) může také inhibovat aktivitu HDAC, což je enzym, který může přispět k udržení HIV infekce v latentní formě. Regulační orgány v USA schválily použití romidepsinu jako nitrožilní léčby v dávce 15 mg na metr čtvereční povrchu kůže, a to k léčbě některých druhů rakoviny. Studie prokázaly, že mohou být při léčbě HIV podávány mnohem nižší dávky, aby došlo k její latentní formě. Tyto nižší dávky se pohybují mezi 2 a 5 mg na metr čtvereční povrchu kůže.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Romidepsin v ČR

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury přijal negativní stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci nového léčiva romidepsin (Istodax, Celgene Europe) určeného pro léčbu periferního T-buněčného lymfomu.

Autor: © svevi
Foto:
© Fuse809

odkaz na článek

. Romidepsin [online]. ČeskáOrdinace.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS